Marsh Owl

Treasures of Tanzania Arusha (1N) – Lake Manyara National Park (2N) – Ngorogoro

Karoo Scrub-Robin

South Africa Cape Town (4N) – Kruger Park (2N) – Johannesburg (1N) –

Green Wood Hoopoe

South Africa – Zambia Cape Town (3N) – Sun City (2N) – Johannesburg